Zastupitelstvo

(od 26. 10. 2018)

Ing. Václav Franc – starosta obce
mobilní telefon +420 603 867 790

David Lžíčař – 1. místostarosta
telefon +420 776 800 786

Ludmila Jakoubková – 2. místostarostka

Eva Koutová – předsedkyně finančního výboru

Hana Novotná – předsedkyně kontrolního výboru (od 15. 6. 2022)

Ing. Aleš Nedvěd – člen finančního výboru

Josef Švadlenka – člen finančního výboru (od 3. 3. 2022)


FINANČNÍ VÝBOR
Eva Koutová – předsedkyně
Ing. Aleš Nedvěd – člen
Josef Švadlenka – člen

KONTROLNÍ VÝBOR
Hana Novotná – předsedkyně (od 15. 6. 2022)
Edmunda Kroutilová – členka
Marek Mauer – člen (od 15. 6. 2022)