Archiv pro rubriku: OÚ

Palivové dřevo samotěžbou

Zájemci o palivové dřevo samotěžbou z obecního hospodářského lesa ve Dvakačovicích se mohou hlásit na telefonním čísle 605 779 020 u pana Vávry nebo v úředních hodinách tj. pondělí od 18:30 hod. do 19:30 hod. na Obecním úřadu Dvakačovice čp. 73.
Cena za měkké dřevo 500,- Kč/ m3 a cena za tvrdé dřevo 600,- Kč/m3.

Sociální služby regionu

V červnu 2018 byla na webu obce Zájezdce zveřejněna zde informace o rozvoji sociálních služeb v regionu. Místní akční skupina Skutečsko – Chrastecko – Košumbersko MAS SKCH zkoumala potřeby veřejnosti a nabídku služeb. Průzkumu se zúčastnili též občané Zájezdce.

Analytická část Střednědobého plánu rozvoje služeb je od prosince 2018 zveřejněna zde.

Přehled poskytovaných sociálních služeb a jejich poskytovatelů je ke stažení na webu MAS SKCH zde.

Zápis do prvních tříd ZŠ Chrast

Termín zápisu dětí do prvních ročníků ZŠ Chrast je v sobotu 6.4.2018 od 9 do 12 hodin.

Zápis se bude týkat všech dětí narozených od 1.9.2012 do 31.8.2013, dále dětí, kterým byl v r. 2018 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2014), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Poplatky za odpady a stočné

Poplatek za komunální odpad je usnesením zastupitelstva ze dne 12.12.2018 stanoven i pro rok 2019 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 zde.
Plán svozu odpadu je zde.

Kalkulace stočného na základě skutečných nákladů ČOV roku 2018 schválená zastupitelstvem 12.12.2018 je zde.

Výsledky senátních voleb

V 2. kole senátních voleb ve dnech 12. a 13. října 2018 kandidátům volebního obvodu 44 (Chrudim) voliči obce Zájezdec dali hlasy:

Mgr. Daniel Herman, 14
Mgr. Jan Tecl, MBA, 9

Výsledky voleb 5. a 6. října 2018

Výsledek voleb do zastupitelstva obce Zájezdec
ve dnech 5. a 6. října 2018 (jméno, počet hlasů)

Ing. Václav Franc, 35
Ludmila Jakoubková, 29
Eva Koutová, 24
Marcel Kutílek, 27
David Lžíčař, 28
Ing. Aleš Nedvěd, 23
Hana Novotná, 27
Kateřina Strádalová, 12
Josef Švadlenka, 21

Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 5. a 6. října 2018 v obci Zájezdec

PaedDr. et Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor, KČ, 2
Ing. Hynek Blaško, SPD, 4
Tomáš Dubský, NK, 0
Jaroslav Hájek, DiS., KSČM, 2
Mgr. Daniel Herman, KDU-ČSL, 10
RNDr. Jiří Hynek, REAL, 0
Miroslav Krčil, NK, 4
Vladimír Martinec, SNKED+Soukrom, 3
Petr Novák, ANO, 6
Ing. Lucie Orgoníková, ČSSD, 2
MUDr. Pavel Svoboda, PRO Zdraví, 5
Ing. Roman Šemík, Piráti, 3
Mgr. Jan Tecl, MBA, ODS+STAN+STO, 0
Mgr. et RNDr. Emanuel Žďárský, CSc., OL, 1

Nebezpečí požárů

HZS Pardubického kraje varuje od 1.8.2018 do odvolání před nebezpečím požárů.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.