Archiv pro rubriku: OÚ

Úřady práce uzavřeny

Ředitel krajské pobočky ÚP ČR upozorňuje, že v souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce České republiky (dále jen“ ÚP ČR“) s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty na ÚP ČR. Budovy ÚP ČR jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Komunikace se zaměstnavateli (volná místa, APZ – veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, atd.) bude probíhat pouze elektronicky a telefonem.

Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozí telefonické domluvě, a to během úředních hodin od 9.00 do 12.00 hod vždy v pondělí a středu. Vzhledem k tomu, že na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky, a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, Vás prosíme, abyste zvážili osobní návštěvu pracovišť Úřadu práce ČR a preferovali jiné formy komunikace s úřadem.

Výlukové jízdní řády BUS linek

Aktualizace 27.3.2020:
Od 28.3.2020 platí aktualita zde.

Od pátku 13. 3. 2020 bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů.

Upravené výlukové jízdní řády jsou na internetové adrese portal.idos.cz.

Více informací na call centru OREDO tel.: 491 580 333

Poznámka starosty
Zkusil jsem 12.3.2020 v 17 hodin portal.idos.cz pro jízdní řád 620704 Chrudim Chrast a dostal jsem starý, proto jsem volal na číslo 491 580 333, kde mi sdělili, že na tom pracují a pokud by to nestihli, tak máme volat na uvedené číslo 491 580 333.

A je ještě jedna možnost. Odbor dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje pro jistotu rozeslal úřadům elektronický balíček výlukových jízdních řádů, ke stažení je zde.

NOUZOVÝ STAV na území České republiky

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje napsal starostům a občanům:

„Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami a dezinfekcí.

Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale i fyzické osoby.

Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.

V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.“

Vyhlášení nouzového stavu je na úřední desce zde.

Opatření proti ptačí chřipce

Obec Zájezdec se nachází (kvůli ohnisku nákazy ptačí chřipky – aviární influenzy v drůbežářském hospodářství ve Slepoticích) dle nařízení Státní veterinární správy v pásmu dozoru, kde se všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nařizuje:

a) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010, +420 777 783 312 nebo +420 773 851 059,

b) neprodleně vhodit kadávery (zdechliny) drůbeže nebo jiného ptactva chovaných v zajetí do uzavíratelné modré plastové nádoby umístěné u zdi na východní straně OÚ Zájezdec (co jsou kontejnery) opatřené nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“ a upevnit víko nádoby, o použití nádoby informovat OÚ vhozením písemného záznamu o kadáverech (z jakého chovu, jakých, kolik, kdy) do schránky ve vstupních dveřích OÚ a telefonicky na číslo 603 867 790,

c) zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy.

Celé Nařízení Státní veterinární správy je zveřejněno na úřední desce OÚ Zájezdec a na elektronické desce
http://zajezdec.cz/uredni-deska/arc19/ptaci_chripka_opatreni.pdf.

Sběr jedlých olejů

Odpadové jedlé oleje a tuky mohou občané Zájezdce odevzdávat v plastových nádobách obsluze sběrného vozu při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se provádí dvakrát ročně, letos (2020) ve dnech 6.3.2020 a 6.11.2020.

Pravidelně mohou občané odevzdávat odpadové jedlé oleje a tuky v plastových nádobách na OÚ Zájezdec v úředních hodinách (v roce 2020 každou středu od 18 do 20 hodin).

Oleje nesmí být vylity do splaškového odpadu (oleje mimo jiné zahubí bakteriální kulturu ČOV a vyřadí čistírnu z funkce).

Tříkráloví koledníci  5. 1. 2020

Tříkráloví koledníci Farní charity Chrudim budou v neděli odpoledne dne 5.1.2020 v obci Zájezdec putovat dům od domu s poselstvím Vánoc a přáním všeho dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Doprovázet je budou též zástupci obce.

Více informací o účelu a osvědčení zde.

Divadlo Praha  28. 12. 2019

Obec Trojovice zve občany na večerní divadelní představení 28. prosince 2019 v 19 hodin do Divadla Palace – Praha (divadelní společnost Háta).

Divadlo Háta 28.12.2019

Přihlášení na tel. 775 560 831 (OÚ Trojovice).

Odjezd z autobusové zastávky Trojovice ve 13 hodin.

Cena zájezdu 450 Kč (doprava i vstupné) musí být zaplacena do 16.12.2019 a peníze se nevrací.

Herecké obsazení: Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková / Alžbeta Stanková / Kristýna Kociánová / Hana Kusnjerová / Radka Pavlovčinová / Filip Tomsa / Lukáš Vaculík / Pavla Vojáčková-Rychlá / Veronika Jeníková / Olga Želenská / Zbyšek Pantůček / Martin Zounar / Juraj Bernáth / Viktor Limr / Pavel Nečas.