Archiv pro rubriku: OÚ

Výsledky senátních voleb

V 2. kole senátních voleb ve dnech 12. a 13. října 2018 kandidátům volebního obvodu 44 (Chrudim) voliči obce Zájezdec dali hlasy:

Mgr. Daniel Herman, 14
Mgr. Jan Tecl, MBA, 9

Výsledky voleb 5. a 6. října 2018

Výsledek voleb do zastupitelstva obce Zájezdec
ve dnech 5. a 6. října 2018 (jméno, počet hlasů)

Ing. Václav Franc, 35
Ludmila Jakoubková, 29
Eva Koutová, 24
Marcel Kutílek, 27
David Lžíčař, 28
Ing. Aleš Nedvěd, 23
Hana Novotná, 27
Kateřina Strádalová, 12
Josef Švadlenka, 21

Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 5. a 6. října 2018 v obci Zájezdec

PaedDr. et Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor, KČ, 2
Ing. Hynek Blaško, SPD, 4
Tomáš Dubský, NK, 0
Jaroslav Hájek, DiS., KSČM, 2
Mgr. Daniel Herman, KDU-ČSL, 10
RNDr. Jiří Hynek, REAL, 0
Miroslav Krčil, NK, 4
Vladimír Martinec, SNKED+Soukrom, 3
Petr Novák, ANO, 6
Ing. Lucie Orgoníková, ČSSD, 2
MUDr. Pavel Svoboda, PRO Zdraví, 5
Ing. Roman Šemík, Piráti, 3
Mgr. Jan Tecl, MBA, ODS+STAN+STO, 0
Mgr. et RNDr. Emanuel Žďárský, CSc., OL, 1

Nebezpečí požárů

HZS Pardubického kraje varuje od 1.8.2018 do odvolání před nebezpečím požárů.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Prořez lípy 25. 7. 2018

Ve středu 25.7.2018, kdy bude přerušena dodávka elektřiny (více o přerušení dodávky zde), provede specializovaná firma prořez lípy, kterou vedou dráty nízkého napětí, ve svahu západně od OÚ.

Žádáme občany o zvýšenou pozornost v prostoru kolem upravované lípy. Upozorněte též vaše děti, aby se místu vyhnuly.

Prořez lípy s vedením NN

Přerušení dodávky elektřiny 25. 7. 2018

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Zájezdec, které se bude konat:

Dne 25.07.2018 Od 7:00 Do 19:00

Bližší informace naleznete na webových stránkách

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

ČEZ Distribuce, a. s. děkuje za vstřícnost a pochopení.

Rozvoj sociálních služeb v obci

MAS SKCH (Místní akční skupina Skutečsko – Košumbersko – Chrastecko), jejíž členem je také obec Zájezdec, se zaměřila na rozvoj sociálních služeb v regionu a jejich účinnější nastavení ku prospěchu obyvatel. MAS SKCH chce propojit poskytovatele služeb s obecní samosprávou a uživateli služeb (občany).

Určující je znalost potřeb obyvatel. Zjištění potřeb občanů není jednoduché, protože sami občané, kteří potřebují pomoci, často svou situaci skrývají před spoluobčany. MAS SKCH proto připravila anonymní dotazník s názvem Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb, který si lze vyzvednout na OÚ Zájezdec nebo stáhnout zde. Vyplněný dotazník můžete vhodit do schránky OÚ Zájezdec (chcete-li, vložte vyplněný dotazník do obálky nadepsané „MAS SKCH Průzkum potřeb veřejnosti“ a obálku zalepte). OÚ Zájezdec předá v polovině července vyplněné dotazníky pověřeným osobám MAS SKCH ke zpracování.

Jinou anonymní možností, je vyplnit dotazník přímo na webu zde.

Více o plánování rozvoje sociálních služeb můžete sledovat na stránkách MAS SKCH zde.