Archiv pro rubriku: OÚ

Řez stromů 5. a 6. srpna

V pátek 5. 8. a v sobotu 6. 8. 2022 bude v Zájezdci prováděn bezpečnostní řez vichřicí poškozených stromů.

Uvedená doba se může vlivem nepříznivé povětrnosti změnit.

Žádáme občany, aby v době provádění řezu pod stromy neparkovali, před provedením řezu ani při provádění řezu se nezdržovali pod korunami stromů a aby upozornili své děti.

Kalkulace stočného pro 2. pololetí 2022

Zastupitelstvo na zasedání dne 15. 6. 2022 usnesením č. 23/2022 schválilo navýšení pohyblivé složky stočného o 15% na hodnotu 36,48 Kč/m3 bez DPH (40,13 Kč/m3 včetně DPH). Tato částka bude uplatněna při fakturaci stočného za 2. pololetí roku 2022.

Pevná složka (za přípojku) zůstává nezměněna 100,- Kč bez DPH za pololetí.

Nebezpečné padající větve

Po vichřici 20. 6. 2022, která polámala stromy v celé republice a taky v katastru obce Zájezdec, je nebezpečné pohybovat se pod stromy.

Nebezpečné jsou zejména lípy v centru obce.

Havarijní služba ČEZ Distribuce sice odstranila větve nabalené do vedení nízkého napětí a hasiči odstranili dosažitelné větve mimo elektrické vedení, ale bude ještě třeba stromy odborně prořezat.

Hrozí pád polámaných větví, které zůstaly viset v korunách stromů.

Žádáme občany, aby se nezdržovali pod korunami stromů a aby na totéž upozornili své děti.