Povinné informace

Povinné informace dle vyhl. č. 442/2006 Sb.

1. Název
Obec Zájezdec

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla ze zákona dne 15. 5. 1991 k zajištění veřejné správy a územní samosprávy. Řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
První písemná zmínka o Zájezdci je však daleko starší – z roku 1318.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce (7 členů, 2 výbory – finanční a kontrolní).
Starosta (neuvolněný).
1. místostarosta (neuvolněný).
2. místostarosta (neuvolněný).
Obecní úřad Zájezdec.

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa obce a obecního úřadu
Obec Zájezdec
Zájezdec 38
538 51 Chrast

4.2 Úřední hodiny
Středa 18 – 20 hodin.

4.3 Telefonní čísla
OÚ Zájezdec – 469 692 678
Starosta 603 867 790
1. místostarosta 776 800 786

4.4 Fax není.

4.5 Adresa internetové stránky
http://zajezdec.cz

4.6 e-podatelna
Elektronická podání lze provést
– zasláním e-mailové zprávy na adresu obec.zajezdec@tiscali.cz, zpráva musí obsahovat jméno a příjmení odesílatele a telefon
– zasláním do datové schránky f2fa5qq (max. 10 MB)
– osobním doručením technického nosiče dat s datovými soubory.

Elektronický podpis zprávy je platný, je-li učiněn dle zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu nebo jde o zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
Doporučeným formátem dat je PDF, použít lze i další běžně používané formáty (Microsoft, OpenOffice).
Pokud je použit formát, který se e-podatelně nepodaří otevřít, nebo chybí podpis u zprávy, kde je vyžadován, je odesílatel vyzván k nápravě.

5. Bezhotovostní platby
Číslo běžného účtu v Komerční bance je 13328531/0100.

6. IČ
00654663

7. DIČ
CZ00654663

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
– úřední deska

Úřední deska


– vyhlášky a předpisy

Vyhlášky obce Zájezdec

8.2 Rozpočet a dokumenty dle zákona 250/2000 Sb.
– aktuální

Úřední deska


– do roku 2018

Úřední deska – archiv do 2018


– od roku 2019

Úřední deska – archiv od 2019

9. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádat o informace lze osobně (viz 4.2), telefonicky (4.3), nebo na e-podatelně (4.6). Písemná žádost musí obsahovat údaje o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu), jinak se odloží a žadatel je do sedmi dní vyzván k doplnění.
Podávání a vyřizování písemných žádostí se řídí §14 až §16a zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Osobně (viz zde 4.2), telefonicky (4.3), nebo na e-podatelně (4.6).

11. Opravné prostředky
Žadatel se může odvolat proti rozhodnutí o odmítnutí informace do 15 dní po obdržení odmítnutí nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§16)
– osobně (4.2)
– poštou na adresu (4.1)

O odvolání rozhodne obecní zastupitelstvo nebo krajský úřad (když zastupitelstvo není schopné vyhovět, nebo jde o informace spadající do přenesené působnosti).

12. Formuláře
Žádost o poskytnutí informace
https://www.mvcr.cz/soubor/1priloha70nmv-pdf.aspx
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
https://www.mvcr.cz/soubor/2priloha70nmv-pdf.aspx
Formuláře státní správy
https://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy

Vyhlášky obce Zájezdec

15. Úhrady za poskytování informací
Nepožadují se.

16. Licenční smlouvy
Licenční smlouvy dle §14a zák. č. 106/1999 Sb. nebyly uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy se zveřejňují na úřední desce a jejím archivu
– aktuální

Úřední deska


– do roku 2018

Úřední deska – archiv do 2018


– od roku 2019

Úřední deska – archiv od 2019

Další povinně zveřejňované informace dle §5, odst.5
Rejstříky, registry, evidence a seznamy:
http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Přístupnost webu
Prohlášení o přístupnosti.

OFICIÁLNÍ WEB OBCE