Historie

Osídlení krajiny v okolí obce Zájezdec se datuje již od konce 12. století. Asi v první polovině 13. století byla zdejší krajina v držení Bohuslava z Lubna. O tomto zemanském rodu se nezachovalo mnoho historických záznamů.

Roku 1318 byl Zájezdec rozdělen na zemanské díly. Později patřil díl Zájezdce klášteru v Hájku u Tržku.

Podrobné zprávy o zájezdeckém panství za husitských válek se nedochovaly.

Na začátku 16. století byl zájezdecký dvůr v držení Hrochovotýneckého panství a od té doby mnohokrát měnil majitele.

V roce 1790 bylo do obce přestěhováno 22 židovských rodin.

Parcelace dvora byla provedena v roce 1799, kdy byla také založena parcelní kniha obce za patronátního panování Jana Leopolda Háje, královéhradeckého biskupa.

Židé si roku 1845 vystavěli v Zájezdci synagogu. Plán byl vypracován stavitelem Tomiškou z Chrudimi a stavbu provedl řezník, hostinský a stavební podnikatel pan Vavroušek z Hrochova Týnce.


Podrobnosti z historie obce Zájezdec jsou uvedeny v kronice – pamětní knize z roku 1924, kterou sepsal kronikář František Jukl. Tato kronika se zabývá obdobím od roku 1318 do roku 1936.

Další kronika sepsaná kronikářem Františkem Hessem se zabývá historií od roku 1319 do roku 1937.

Přehled událostí ze druhé světové války zapsal kronikář Josef Švadlenka jako pokračování kroniky od Františka Hesse.

Kronika obce, do které je dosud zapisováno, nenavazuje na původní kroniku – prvním rokem zápisu je rok 1985. Kronikářem je opět Josef Švadlenka.

OFICIÁLNÍ WEB OBCE