Historie

Podrobnosti z historie obce Zájezdec jsou uvedeny v kronice – pamětní knize z roku 1924, kterou sepsal kronikář František Jukl. Tato kronika se zabývá obdobím od roku 1318 do roku 1936.

Další kronika sepsaná kronikářem Františkem Hessem se zabývá historií od roku 1319 do roku 1937.

Přehled událostí ze druhé světové války zapsal kronikář Josef Švadlenka jako pokračování kroniky od Františka Hesse.

Kronika obce, do které je dosud zapisováno, nenavazuje na původní kroniku – prvním rokem zápisu je rok 1985. Kronikářem je opět Josef Švadlenka.

V roce 2018 proběhly oslavy 700 let Zájezdce.

OFICIÁLNÍ WEB OBCE