Řez stromů 5. a 6. srpna

V pátek 5. 8. a v sobotu 6. 8. 2022 bude v Zájezdci prováděn bezpečnostní řez vichřicí poškozených stromů.

Uvedená doba se může vlivem nepříznivé povětrnosti změnit.

Žádáme občany, aby v době provádění řezu pod stromy neparkovali, před provedením řezu ani při provádění řezu se nezdržovali pod korunami stromů a aby upozornili své děti.