Kalkulace stočného pro 2. pololetí 2022

Zastupitelstvo na zasedání dne 15. 6. 2022 usnesením č. 23/2022 schválilo navýšení pohyblivé složky stočného o 15% na hodnotu 36,48 Kč/m3 bez DPH (40,13 Kč/m3 včetně DPH). Tato částka bude uplatněna při fakturaci stočného za 2. pololetí roku 2022.

Pevná složka (za přípojku) zůstává nezměněna 100,- Kč bez DPH za pololetí.