Prodej pozemku v Zájezdci do 27. 7. 2022

Zastupitelstvo obce Zájezdec, z důvodu získání nových obyvatel s trvalým pobytem, schválilo usnesením č. 12/2022 ze dne 2. 3. 2022 záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 385.

Záměr je zveřejněn od 3. 3. 2022 fyzicky na úřední desce a elektronicky na http://zajezdec.cz/obec/uredni-deska/.

Zájemci o pozemek p. č. 385 v Zájezdci mohou své nabídky podat do 27. 7. 2022.