Očkování bez registrace

Pan Aleš Boňatovský, tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje, zaslal obcím termíny a místa možností aplikace vakcín „bez registrace“ do konce listopadu a v průběhu prosince 2021 – ke stažení na
http://zajezdec.cz/uredni-deska/arc19/ockovani_bez_rezervace_terminu.pdf.

K dispozici bude dvoudávková vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer a jednodávková vakcína Janssen od společnosti Johnson & Johnson, očkovány mohou být osoby, které dosáhly minimálně věku 16 let.

3. posilovací dávky mohou být, dle dnes platných pravidel, aplikovány po 6 měsících od data aplikace 2. dávky.

K očkování je nezbytné přinést občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/ockovani/112713/ockovani-bez-registrace.