Nekompletní nabídky cen za pozemky

OÚ Zájezdec oznamuje, že obdržel od některých zájemců nabídky cen za stavební pozemky v obálkách, které nejsou opatřeny jménem, příjmením, adresou trvalého bydliště a telefonem.
Takovéto nabídky jsou neplatné a OÚ je nemůže předčasně otevřít, protože by došlo k prozrazení nabízené ceny.

Pravidla pro podání nabídek jsou zveřejněna na úřední desce a na stránkách

http://zajezdec.cz/uredni-deska/arc19/zamer_prodeje_427.pdf

a

http://zajezdec.cz/uredni-deska/arc19/zamer_prodeje_385.pdf

Autorům nepodepsaných nabídek doporučujeme, aby se dostavili na OÚ Zájezdec, kde na své neotevřené obálky ručně doplní chybějící údaje.