Výzva k podání nabídky na opravu místní komunikace

Aktualizace: 6. 12. 2020

Obec Zájezdec vyzývá dodavatele k podání nabídky na opravu místní komunikace v obci. Termín ukončení realizace je do 31. 5. 2021.
Nabídku nutno podat do 13. 1. 2021.

Výzva se zadávací dokumentací je zde.

Ode dne 6. 12. 2020 byly na úřední desce obce zveřejněny fotografie sondy podloží vozovky v souboru
http://zajezdec.cz/uredni-deska/arc19/oprava_komunikace_sonda.pdf.