Zákaz nástupu předními dveřmi

Opatřením hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020, dojde u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi.

Opatření (viz http://zajezdec.cz/uredni-deska/arc19/hejtman_preprava_cestujicich.pdf) je platné od 00:00 hod dne 18.3.2020 do odvolání.