Nouzový kontakt OÚ s občany

Obecní úřad Zájezdec v podmínkách nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru na území České republiky omezuje osobní kontakt.

Funkce a činnost OÚ není omezena.

Žádáme občany, aby se na OÚ obraceli
– telefonicky na číslo 603 867 790 nebo 776 800 786
– nebo e-mailem na obec.zajezdec@tiscali.cz
– nebo písemně do schránky ve dveřích OÚ
– nebo prostřednictvím datové schránky f2fa5qq.

V nezbytných případech, aby si osobní jednání domluvili předem telefonicky. Lze si dojednat i telefonické jednání, kdy OÚ zavolá občanovi.

Platby obci hradit bezhotovostně na účet obce 13328531/0100 a jenom v odůvodněných a předem domluvených případech hotově pokladnou.