Nouzový kontakt OÚ s občany

Obecní úřad Zájezdec v podmínkách nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru na území České republiky omezuje osobní kontakt.

Funkce a činnost OÚ není omezena.

Žádáme občany, aby se na OÚ obraceli
– telefonicky na číslo 603 867 790 nebo 776 800 786
– nebo e-mailem na obec.zajezdec@tiscali.cz
– nebo písemně do schránky ve dveřích OÚ
– nebo prostřednictvím datové schránky f2fa5qq.

V nezbytných případech, aby si osobní jednání domluvili předem telefonicky. Lze si dojednat i telefonické jednání, kdy OÚ zavolá občanovi.

Platby obci hradit bezhotovostně na účet obce 13328531/0100 a jenom v odůvodněných a předem domluvených případech hotově pokladnou.

Pomoc osobám starším 70 let

OÚ Zájezdec je připraven v podmínkách nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru na území České republiky poskytnout pomoc se zajištěním základních životních potřeb občanům obce starším 70 let, kterým se doporučuje nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Žádáme osamělé nad 70 let, kteří nemají zajištěnu pomoc (např. od příbuzných nebo sociální služby), aby se na OÚ telefonicky na číslo 603 867 790 nebo písemně do schránky ve vstupních dveřích do OÚ nebo e-mailem na obec.zajezdec@tiscali.cz obrátili o pomoc, zejména s nákupem potravin a léků.

Žádáme i ostatní občany (např. sousedy), v případě, že osamělá osoba nad 70 let se sama nepřihlásí, aby dali obecnímu úřadu o těchto osamělých vědět.

Viz též nabídku pomoci zde.

Úřady práce uzavřeny

Ředitel krajské pobočky ÚP ČR upozorňuje, že v souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce České republiky (dále jen“ ÚP ČR“) s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty na ÚP ČR. Budovy ÚP ČR jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Komunikace se zaměstnavateli (volná místa, APZ – veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, atd.) bude probíhat pouze elektronicky a telefonem.

Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozí telefonické domluvě, a to během úředních hodin od 9.00 do 12.00 hod vždy v pondělí a středu. Vzhledem k tomu, že na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky, a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, Vás prosíme, abyste zvážili osobní návštěvu pracovišť Úřadu práce ČR a preferovali jiné formy komunikace s úřadem.