Autobusy od 28. 3. 2020

Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje zveřejňuje autobusové jízdní řády platné od 28.3.2020 formou ZIP datového balíčku. Stáhnout můžete zde.

Autobusové jízdní řády budou po schválení k dispozici na:
http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

Vlakové jízdní řády budou po zpracování k dispozici na:
http://portal.idos.cz/Train/Search.aspx?type=l

Nouzový kontakt OÚ s občany

Obecní úřad Zájezdec v podmínkách nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru na území České republiky omezuje osobní kontakt.

Funkce a činnost OÚ není omezena.

Žádáme občany, aby se na OÚ obraceli
– telefonicky na číslo 603 867 790 nebo 776 800 786
– nebo e-mailem na obec.zajezdec@tiscali.cz
– nebo písemně do schránky ve dveřích OÚ
– nebo prostřednictvím datové schránky f2fa5qq.

V nezbytných případech, aby si osobní jednání domluvili předem telefonicky. Lze si dojednat i telefonické jednání, kdy OÚ zavolá občanovi.

Platby obci hradit bezhotovostně na účet obce 13328531/0100 a jenom v odůvodněných a předem domluvených případech hotově pokladnou.

Pomoc osobám starším 70 let

OÚ Zájezdec je připraven v podmínkách nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru na území České republiky poskytnout pomoc se zajištěním základních životních potřeb občanům obce starším 70 let, kterým se doporučuje nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Žádáme osamělé nad 70 let, kteří nemají zajištěnu pomoc (např. od příbuzných nebo sociální služby), aby se na OÚ telefonicky na číslo 603 867 790 nebo písemně do schránky ve vstupních dveřích do OÚ nebo e-mailem na obec.zajezdec@tiscali.cz obrátili o pomoc, zejména s nákupem potravin a léků.

Žádáme i ostatní občany (např. sousedy), v případě, že osamělá osoba nad 70 let se sama nepřihlásí, aby dali obecnímu úřadu o těchto osamělých vědět.

Viz též nabídku pomoci zde.

Úřady práce uzavřeny

Ředitel krajské pobočky ÚP ČR upozorňuje, že v souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce České republiky (dále jen“ ÚP ČR“) s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty na ÚP ČR. Budovy ÚP ČR jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Komunikace se zaměstnavateli (volná místa, APZ – veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, atd.) bude probíhat pouze elektronicky a telefonem.

Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozí telefonické domluvě, a to během úředních hodin od 9.00 do 12.00 hod vždy v pondělí a středu. Vzhledem k tomu, že na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky, a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, Vás prosíme, abyste zvážili osobní návštěvu pracovišť Úřadu práce ČR a preferovali jiné formy komunikace s úřadem.

Výlukové jízdní řády BUS linek

Aktualizace 27.3.2020:
Od 28.3.2020 platí aktualita zde.

Od pátku 13. 3. 2020 bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů.

Upravené výlukové jízdní řády jsou na internetové adrese portal.idos.cz.

Více informací na call centru OREDO tel.: 491 580 333

Poznámka starosty
Zkusil jsem 12.3.2020 v 17 hodin portal.idos.cz pro jízdní řád 620704 Chrudim Chrast a dostal jsem starý, proto jsem volal na číslo 491 580 333, kde mi sdělili, že na tom pracují a pokud by to nestihli, tak máme volat na uvedené číslo 491 580 333.

A je ještě jedna možnost. Odbor dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje pro jistotu rozeslal úřadům elektronický balíček výlukových jízdních řádů, ke stažení je zde.

NOUZOVÝ STAV na území České republiky

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje napsal starostům a občanům:

„Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami a dezinfekcí.

Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale i fyzické osoby.

Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.

V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.“

Vyhlášení nouzového stavu je na úřední desce zde.