Výkopové práce  12. 11. 2019

V úterý 12. 11. 2019 proběhnou v Zájezdci v uličce p.č. 392 výkopové práce pro vedení kabelu NN k pozemku p.č. 57 od trafostanice (cca 50 m). Průjezd bude omezen.