Odečet vody 19. 7. 2019

Odečet vodoměrů proběhne v Zájezdci v pátek 19.7.2019 od 17 do 19 hodin.