Zápis do prvních tříd ZŠ Chrast

Termín zápisu dětí do prvních ročníků ZŠ Chrast je v sobotu 6.4.2018 od 9 do 12 hodin.

Zápis se bude týkat všech dětí narozených od 1.9.2012 do 31.8.2013, dále dětí, kterým byl v r. 2018 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2014), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.