Sociální služby regionu

V červnu 2018 byla na webu obce Zájezdce zveřejněna zde informace o rozvoji sociálních služeb v regionu. Místní akční skupina Skutečsko – Chrastecko – Košumbersko MAS SKCH zkoumala potřeby veřejnosti a nabídku služeb. Průzkumu se zúčastnili též občané Zájezdce.

Analytická část Střednědobého plánu rozvoje služeb je od prosince 2018 zveřejněna zde.

Přehled poskytovaných sociálních služeb a jejich poskytovatelů je ke stažení na webu MAS SKCH zde.