Sociální služby regionu

V červnu 2018 byla na webu obce Zájezdce zveřejněna zde informace o rozvoji sociálních služeb v regionu. Místní akční skupina Skutečsko – Chrastecko – Košumbersko MAS SKCH zkoumala potřeby veřejnosti a nabídku služeb. Průzkumu se zúčastnili též občané Zájezdce.

Analytická část Střednědobého plánu rozvoje služeb je od prosince 2018 zveřejněna zde.

Přehled poskytovaných sociálních služeb a jejich poskytovatelů je ke stažení na webu MAS SKCH zde.

Zápis do prvních tříd ZŠ Chrast

Termín zápisu dětí do prvních ročníků ZŠ Chrast je v sobotu 6.4.2018 od 9 do 12 hodin.

Zápis se bude týkat všech dětí narozených od 1.9.2012 do 31.8.2013, dále dětí, kterým byl v r. 2018 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2014), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.