Poplatky za odpady a stočné

Poplatek za komunální odpad je usnesením zastupitelstva ze dne 12.12.2018 stanoven i pro rok 2019 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 zde.
Plán svozu odpadu je zde.

Kalkulace stočného na základě skutečných nákladů ČOV roku 2018 schválená zastupitelstvem 12.12.2018 je zde.